Oranjemarkt Zuidhorn 2023

In verband met een teruglopend vrijwilligersbestand zijn wij als organisatie na de Oranjemarkt van dit jaar op zoek gegaan naar nieuwe vrijwilligers en ook bestuursleden. De voorzitter had al eerder kenbaar gemaakt haar functie neer te leggen. In aanloop van de voorbereiding voor de Oranjemarkt van 2023 hebben andere bestuursleden, om uiteenlopende redenen, helaas ook moeten besluiten hun functies neer te leggen. Aangezien dit om cruciale functies gaat, die niet makkelijk in te vullen zijn, hebben wij de moeilijke beslissing moeten nemen om de Oranjemarkt in 2023 geen doorgang te laten vinden.

Het is op dit moment niet haalbaar om op korte termijn het bestuur op volle sterkte te krijgen én een goed georganiseerde Oranjemarkt neer te zetten. Het komende jaar willen wij gebruiken om het bestuur op volle sterkte te krijgen, zodat er in 2024 weer een Oranjemarkt zal plaatsvinden in Zuidhorn.

Er hebben zich in tussentijd mensen aangemeld die eventueel een bestuursfunctie willen vervullen. Enorm bedankt, wij zullen in het nieuwe jaar contact met jullie opnemen.

Nogmaals betreuren wij dit besluit, laat het niet doorgaan van de Oranjemarkt in 2023 een eenmalig iets zijn. Geef je op als vrijwilliger/bestuurslid, zodat we in 2024 weer als vanouds een goede en gezellige Oranjemarkt kunnen organiseren. Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar jaarmarkt@oranjemarktzuidhorn.nl.

Bestuur Oranjemarkt Zuidhorn